Steg För Att Korrigera Modellfel För Proteinkvantifieringsproblem

Här återstår några enkla steg som kanhjälpa dig att lösa ditt nuvarande felmodellproblem för proteinkvantifiering.

Reparera din dator nu.

 • Steg 1: Ladda ner och installera Restoro
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna PC"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera nu" för att starta reparationsprocessen
 • Få fart på din dator idag med denna enkla och gratis nedladdning.

  En felmall förs in på näringsidkarens konto för att ta hänsyn till tekniska naturliga och avvikelser. Att eliminera några av dessa systematiska fördomar minskar mätvariabiliteten och möjliggör dessutom mer exakt bedömning av de underliggande dynamiken i subproteinkoncentrationer som skapar cellulära signaler.

  Sammanfattning

  Motivation: Ny kvantitativ data är en verklig flaskhals i modellering av dynamiska cellulära processer inom systembiologi. Här överväger vi exakta tillvägagångssätt för att förbättra reproducerbarheten från all önskad kvantifiering genom immunoutfällning eller immunblotting.

  < p>Resultat. Baserat på en enorm datauppsättning som innehåller över 3600 data visar var och en, fann vi att hemkällorna för biologiska bevis för variation och experimentellt brus tenderar att vara särskilt multiplikativa och lognormalt fördelade. Därför erbjuder människor en lösning, en logaritmisk förändring för bättre information för att dessutom ladda ner wmind som levereras normalt. Efter denna transformation kan analysen, generella typer av statistikprocedurer tillämpas på de flesta data.

  En felmodell har skapats för att ta hänsyn till både teknisk variation och mycket god biologisk variabilitet. Att eliminera dessa felindex minskar mätvariation och möjliggör en mer exakt approximation av den underliggande dynamiken hos hälsoproteinnivåer i cellulär signalering, vilket faktiskt är en lämplig simulering för forskning, parameteruppskattning och modellval. Systembiologins grundläggande lösningar. Tillgänglighet för Matlab

  : och R-kod tillgängliga för utövare på begäran. Data hämtas från vår webbplats från