Tips För Att Korrigera Win32 X64-förprocessordefinitionen

Reparera din dator nu.

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna PC"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera nu" för att starta reparationsprocessen
 • Få fart på din dator idag med denna enkla och gratis nedladdning.

  Du bör läsa dessa felsökningstips om du får en ny win32 x64 felkod för förprocessorigenkänning på din dator .32-bitars och/eller 64-bitars scheman hänvisar till hur alla typer av en dators processor (även kallad CPU) bearbetar information. 64-bitarsversionen relaterad till Windows hanterar stora telefonnummer till minnet (RAM) mycket mer effektivt jämfört med ett 32-bitarssystem.

  Är Win32 definierat för x64?

  kompilatorn definierad _WIN32 lika enkelt som_WIN64 ! du definierar WIN32 Var WIN64 . Särskilj noga.

  _WIN32 och WIN64

  Symbol _WIN32 att vara bestämd din kompilator ange att detta är en Windows-samling (32-bitars). Tyvärr, av historiska skäl, har det alltid definierats ytterligare som 64-bitars för att få kompilering.

  win32 preprocessor description x64

  Vad är skillnaden mellan X64 och Win32?

  Win32 är utan tvekan huvud-API:et för att skapa traditionella skrivbordsinställningar, någonstans runt motsvarande till Windows sedan ’95. Win64 visas just med ett varierat förhållande av Win32-pekare. Dessa kvällar kallas de förstås bara för “Windows API:er”. I Win64 är pekarna utan tvekan sextiofyra bitar breda; och medan Win32 är 24-bitars.

  win32 förprocessor standard x64

  64-bitars eller 32-bitars Windows Preprocessor-direktiv

  6 juli år 2013 klockan 19:13. #2

  Få fart på din dator idag med denna enkla och gratis nedladdning.